AND

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

and

Từ đồng âm[sửa]

Từ tương tự[sửa]

Danh từ[sửa]

AND (số nhiều ANDs)

  1. (Kỹ thuật) (mạch hoặc toán tử luận lý ).

Trái nghĩa[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

AND

  1. Kết hợp (một giá trị) với giá trị khác dùng mạch hoặc toán tử luận lý .

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]