Thể loại:Khối ký tự CJK Unified Ideographs Extension A

Từ điển mở Wiktionary

Trang này liệt kê các ký tự Unicode thuộc khối CJK Unified Ideographs Extension A.

Hiện tại, có 10/6592 (0,15%) ký tự trong khối này cần {{cảnh báo Unicode}}.