actif

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực actif
/ak.tif/
actifs
/ak.tif/
Giống cái active
/ak.tiv/
actives
/ak.tiv/

actif /ak.tif/

 1. Hoạt động, tích cực.
  Un homme actif — một người hoạt động
  La population active — dân số hoạt động (có hoặc đang tìm công ăn việc làm, kể cả người học nghề và quân nhân tại ngũ)
  Armée active — quân hiện dịch
  Prendre une part très active à un mouvement sportif — tham gia rất tích cực vào một phong trào thể thao
  Un secrétaire actif et efficace — một thư ký tích cực và làm việc có hiệu quả
 2. hiệu lực, công hiệu.
  Remède actif — thuốc công hiệu
 3. (Ngôn ngữ học) Chủ động.
  Forme active — dạng chủ động
 4. (Vật lý học, hóa học) Hoạt, hoạt tính.
  Charbon actif — than hoạt tính

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
actif
/ak.tif/
actifs
/ak.tif/

actif /ak.tif/

 1. (Luật học, pháp lý) ) phần thu.
 2. (Kinh tế) Tài sản có, tích sản.
  Actif circulant/fixe — tài sản lưu động/cố định
 3. Avoir à son actif+ có trong thành tích của mình, kể trong thành tích của mình.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]