agreement

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ə.ˈɡri.mənt]

Danh từ[sửa]

agreement /ə.ˈɡri.mənt/

 1. Hiệp định, hiệp nghị.
 2. Hợp đồng, giao kèo.
 3. Sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý, sự thoả thuận.
  by mutural agreement — theo sự thoả thuận chung
 4. Sự phù hợp, sự hoà hợp.
  to be in agreement with — bằng lòng, thoả thuận, tán thành, đồng ý; phù hợp với, thống nhất với
  individualism in not in agreement with the common interests — chủ nghĩa cá nhân không phù hợp với ích lợi chung
 5. (Ngôn ngữ học) Sự hợp (cách, giống, số... ).
  to come to an agreement — đi đến sự thoả thuận; đi đến ký kết một hiệp định

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]