breed

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

breed /ˈbrid/

 1. Nòi, giống.
 2. Dòng dõi.

Ngoại động từ[sửa]

breed (bất qui tắc) ngoại động từ bred /ˈbrid/

 1. Gây giống; chăn nuôi.
  to breed horses — gây giống ngựa, chăn nuôi ngựa
 2. Nuôi dưỡng, chăm sóc; dạy dỗ; giáo dục.
  to be bread [to be] a doctor — được nuôi ăn học thành bác sĩ
 3. gây ra, phát sinh ra.
  dirt breeds diseases — bụi bặm làm phát sinh ra bệnh tật

Nội động từ[sửa]

breed (bất qui tắc) nội động từ bred /ˈbrid/

 1. Sinh sản, sinh đẻ.
  birds breed in spring — chim sinh sản vào mùa xuân
 2. náy ra, phát sinh ra; lan tràn.
  dissensions breed among them — giữa họ đã nảy ra những mối bất hoà
 3. Chăn nuôi.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]