brook

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

brook

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

brook /ˈbrʊk/

  1. Suối.

Ngoại động từ[sửa]

brook ngoại động từ /ˈbrʊk/

  1. Chịu, chịu đựng; cho phép (dùng với ý phủ định).
    he cannot brook being interfered with — anh ta không thể chịu được cái lối bị người ta can thiệp vào
    the matter brooks no delay — việc không cho phép để chậm được

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]