compter

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kɔ̃.te/

Ngoại động từ[sửa]

compter ngoại động từ /kɔ̃.te/

 1. Đếm.
  Compter de l’argent — đếm tiền
 2. Liệt vào số, coi như.
  Compter parmi ses amis — liệt vào số những người bạn của mình
 3. Trả tiền.
  Compter cent francs à quelqu'un — trả một trăm frăng cho ai
 4. Tính giá.
  Compter trois francs la bouteille — tính giá ba frăng một chai
 5. Đánh giá, coi.
  Compter pour rien la fortune — coi của cải chẳng ra gì
 6. Định.
  Je comptais venir te voir — tôi vẫn định đến thăm anh
 7. .
  Ville qui compte un million d’habitants — thành phố có một triệu dân
  Compter d’illustres ancêtres — có ông cha hiển hách
 8. Chắc rằng.
  Je compte que vous viendrez — tôi chắc rằng anh sẽ đến
 9. Trải qua, tính được.
  Compter vingt années de service — tính được hai mươi năm làm việc
 10. Tính từng li từng .
  À pas comptés — xem pas.
  compter tous les pas de quelqu'un — dò xét ai từng bước
  sans compter que — không kể rằng

Từ đồng âm[sửa]

Nội động từ[sửa]

compter nội động từ /kɔ̃.te/

 1. Tính, làm tính.
 2. Đếm.
  Compter jusqu'à dix — đếm đến số mười
 3. Được tính đến, được kể đến.
  Effort qui ne compte pas — sự cố gắng không được tính đến
 4. Tính sổ.
  Compter avec quelqu'un — tính sổ với ai
 5. Tin cậy vào.
  Ne compter que sur soi — chỉ tin cậy vào mình
  Compter sur ses amis — tin cậy vào bạn hữu
 6. Được coi trọng.
  Il compte dans le pays — ông ta được coi trọng ở trong nước
  à compter de — kể từ
  compter avec — tính đến, chú ý đến
  Il faut compter avec sa lenteur — phải tính đến sự chậm chạp của nó
  sans compter — rộng rãi
  Donner sans compter — cho rộng rãi

Tham khảo[sửa]