concern

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kən.ˈsɜːn/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

concern /kən.ˈsɜːn/

 1. (+ with) Sự liên quan đến, sự dính líu đến.
  that has no concern with the question — cái đó không có liên quan tới vấn đề ấy cả
 2. (+ in) Lợi, lợi lộc; phần, cổ phần.
  to have no concern in an affair — không có lợi gì trong một việc nào
  to have a concern in a business — có cổ phần trong một việc kinh doanh
 3. Việc, chuyện phải lo.
  it's no concern of mine — đó không phải là việc của tôi
 4. Sự lo lắng, sự lo âu, sự lo ngại; sự quan tâm.
  to be filled with concern — đầy lo ngại
  to notice with deep concern that... — rất lo ngại, thấy rằng...
 5. Hãng buôn, xí nghiệp; công việc kinh doanh.
 6. (Thông tục) Cái, vật (gì).
  the whole concern was smashed — tất cả cái đó bị đập tan

Thành ngữ[sửa]

 • to give oneself no concern about: Không biết đến, không quan tâm đến.

Ngoại động từ[sửa]

concern ngoại động từ /kən.ˈsɜːn/

 1. Liên quan, dính líu tới; nhúng vào.
  that doesn't concern you at all — việc đó không dính líu gì tới anh
  don't concern yourself with other people's affairs — đừng có nhúng vào việc của người khác
  I'm not concerned — không phải việc tôi
 2. Lo lắng, băn khoăn; quan tâm.
  please don't be concerned about me — đừng lo cho tôi
  everybody was concerned at the news — mọi người đều lo lắng vì tin tức đó

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]