corps

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

corps số nhiều corps /ˈkɔr/

 1. (Quân sự) Quân đoàn.
 2. Đoàn.
  the Corps Diplomatique — đoàn ngoại giao
  a corps de ballet — đoàn vũ ba lê

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
corps
/kɔʁ/
corps
/kɔʁ/

corps /kɔʁ/

 1. Cơ thể, thân thể; thân, mình.
  Le corps humain — cơ thể người
  Les lignes du corps — đường nét thân thể
  Une grosse tête sur un petit corps — đầu to thân nhỏ
  Corps de canon — thân súng đại bác
  Corps de la colonne — thân cột
 2. (Thân mật) Người.
  Un drôle de corps — người kỳ dị
 3. (Thân mật) Vạt (áo).
 4. Xác chết.
  Faire l’autopsie d’un corps — mổ xác chết
 5. (Ngành in) Thân chữ.
  Corps de dix — thân mười (chữ)
 6. Phần chính.
  Corps d’un article — phần chính của bài báo
 7. Vật thể, thể; chất.
  Corps calleux — (y học) thể chai
  Corps convexe — thể lồi
  Corps chargé — vật tích điện
  Corps conducteur — chất dẫn
  Corps isolant — vật cách điện
  Corps rigide — vật cứng
  Corps étrange — dị vật
  Corps neutre — chất trung tính
  Corps organique — chất hữu cơ
  Corps inerte — chất trơ
  Corps solide — chất rắn
  Corps liquide — chất lỏng
  Corps minéral — chất khoáng
  Corps gras — chất béo
  Corps lumineux — chất phát sáng
  Corps simple — đơn chất
 8. Đoàn, giới.
  Corps diplomatique — đoàn ngoại giao
  Corps enseignant — giáo giới
  Corps de pompiers — đội chữa cháy
  Corps de sauvetage — đội cứu hộ
 9. (Quân sự) Binh đoàn.
 10. Tập, tập hợp.
  Corps de droit civil — tập dân luật
 11. Độ dày, độ đậm.
  Etoffe qui a du corps — vải dày
  Vin qui prend du corps — rượu đậm lên
  à corps perdu — xem perdu
  à son corps défendant — bất đắc dĩ
  c’est l’ombre et le corps — như hình với bóng
  corps à corps — giáp lá cà, ôm nhau mà vật
  corps d’armée — quân đoàn
  corps du délit — (luật học, pháp lý) cấu tại tội phạm
  corps électoral — tập thể cử tri
  corps et âme — cả xác thịt lẫn linh hồn, hoàn toàn, tất cả
  corps franc — đội đặc công
  corps législatif — hội đồng lập pháp
  corps sans âme — xác không hồn, người lúng túng, người mất hồn
  faire corps avec — thống nhất với, gắn liền với
  navire perdu corps et biens — tàu mất cả tàu lẫn hàng
  n'avoir rien dans le corps — (thân mật) chưa ăn chút gì cả
  n'être qu’un en deux corps — tuy hai mà một
  prendre l’ombre pour le corps — coi bề ngoài là thực chất, coi hình thức là nội dung
  tomber sur le corps à quelqu'un — ngược đãi ai, mạt sát ai

Tham khảo[sửa]