deceased

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

deceased

  1. Quá khứphân từ quá khứ của decease

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

deceased

  1. Đã chết, đã mất, đã qua đời.

Danh từ[sửa]

deceased

  1. The deceased những người đã chết.

Tham khảo[sửa]