division

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /də.ˈvɪ.ʒən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

division (đếm đượckhông đếm được; số nhiều divisions)

 1. Sự chia; sự phân chia.
  division of labour — sự phân chia lao động
 2. (Toán học) Phép chia.
  division by zero — phép chia cho không
 3. Sự chia rẽ, sự ly gián; sự bất hoà, sự phân tranh.
  to cause a division between... — gây chia rẽ giữa...
 4. (Lôgic) Sự phân loại, sự sắp loại, sự phân nghĩa.
 5. Sự chia làm hai phe để biểu quyết (ở quốc hội, nghị viện...).
  to come to a division — đi đến chỗ chia làm hai phe để biểu quyết
  to carry a division — chiếm đa số biểu quyết
  without a division — nhất trí (không cần đưa ra biểu quyết)
  to challenge a division — đòi đưa ra biểu quyết
 6. Phân khu, khu vực (hành chính).
 7. Đường phân chia, ranh giới; vách ngăn.
 8. Phần đoạn; (Sinh vật học) nhóm.
 9. (Quân sự) Sư đoàn.
  parachute division — sư đoàn nhảy dù
 10. (Luật pháp) Chế độ nhà tù (do quan toà quy định).
  1st (2nd, 3rd) division — chế độ nhẹ (trung bình, nặng) (ở nhà tù)

Tham khảo[sửa]