grâce

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
grâce
/ɡʁas/
grâces
/ɡʁas/

grâce gc

 1. Ơn, ân huệ; sự gia ơn; sự ban ơn.
  Accorder une grâce — gia ơn cho
  Demander la grâce de Dieu — xin Chúa ban ơn
 2. Thiện ý; sự chiếu cố.
  Être dans les bonnes grâces de quelqu'un — được ai chiếu cố che chở
 3. Sự tha thứ, sự miễn thứ; sự đặc .
  Demander grâce — cầu xin tha thứ
  Droit de grâce — quyền đặc xá
 4. Sự tạ ơn.
  Rendre grâce à quelqu'un — tạ ơn ai
 5. (Số nhiều) Kinh tạ ơn (đọc sau bữa ăn).
  Dire ses grâces — ăn xong đọc kinh tạ ơn
 6. Vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều.
  Danser avec grâce — nhảy múa duyên dáng
  à la grâce de Dieu — chỉ còn nhờ trời
  bonnes grâces — ơn huệ, ân sủng; sự đón tiếp niềm nở
  coup de grâce — xem coup
  de grâce — xin làm ơn cho
  de bonne grâce — vui lòng
  faire grâce à quelqu'un — tha thứ cho ai; tránh cho ai
  faire la grâce de — xin vui lòng
  faire des grâces — nhõng nhẽo; làm duyên
  faire trop de grâce — tử tế quá; rộng lượng quá
  grâce! — xin miễn thứ cho
  mauvaise grâce — sự nhăn nhó; sự thiếu nhiệt tình
  par la grâce de Dieu — thừa thiên hưng vận (lời vua)
  rentrer en grâce auprès de quelqu'un — lại được ai che chở ủng hộ
  trouver grâce devant quelqu'un; trouver grâce aux yeux de quelqu'un — được ai tha thứ+ làm vui lòng ai
  grâce nécessitante — (tôn giáo) ơn câu thúc

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]