important

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪm.ˈpɔr.tənt/
Hoa Kỳ (California)

Tính từ[sửa]

important /ɪm.ˈpɔr.tənt/

 1. Quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng.
  an important event — một sự kiện quan trọng
  important personalities — những nhân vật trọng yếu
 2. quyền thế, có thế lực.
 3. (Như) Self-importance.
  to look important — ra vẻ ta đây quan trọng

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
 • Pháp (Paris)

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực important
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
importants
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
Giống cái importante
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃t/
importantes
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃t/

important /ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/

 1. Quan trọng.
  Rôle important — vai trò quan trọng
  Somme importante — số tiền quan trọng, số tiền lớn
  Des personnages importants — những nhân vật quan trọng
  Se donner des airs importants — lên mặt quan trọng

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
important
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
importants
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/

important /ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/

 1. Điều quan trọng.
  L’important est que — điều quan trọng là
 2. Người lên mặt quan trọng, kẻ hợm mình.
  Faire l’important — lên mặt quan trọng

Tham khảo[sửa]