jouer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Nội động từ[sửa]

jouer nội động từ /ʒwe/

 1. Chơi.
  Jouer du violon — chơi đàn viôlông
 2. Giỡn, lung linh, ve vẩy.
  Le vent joue dans le feuillage — gió giỡn trong tán lá
 3. Xộc xệch, bị , không khít.
  Battants de porte qui jouent — cánh cửa xộc xệch
 4. Hoạt động dễ dàng.
  Clef qui joue bien dans la serrure — chì khóa vặn dễ dàng trong ổ khóa
 5. Tác động, ăn nhập.
  La question d’intérêt ne joue pas entre eux — vấn đề lợi không ăn nhập gì giữa họ với nhau
 6. Đánh (bạc).
  Jouer aux cartes — đánh bài
 7. Diễn (xuất), đóng.
  Jouer dans un film — đóng trong một phim
 8. Thí, liều.
  Jouer avec sa vie — thí mạng
 9. Làm ra vẻ.
  Jouer au grand savant — làm ra vẻ đại bác học
 10. Đầu cơ; lợi dụng.
  Jouer sur les grains — đầu cơ thóc gạo
  faire jouer les grandes eaux — khóc sướt mướt
  faire jouer tous les ressorts — dùng mọi phương tiện để thành công
  jouer au plus fin — xem fin
  jouer avec le feu — xem feu
  jouer de la mâchoire — (thân mật) ăn lấy ăn để, ăn nhồm nhoàm
  jouer de la prunelle; jouer des yeux — liếc mắt đưa tình
  jouer des coudes — xem coude
  jouer des jambes — xem jambe
  jouer serré — đánh tới tấp không cho đối phương nghỉ
  jouer sur les mots — chơi chữ

Ngoại động từ[sửa]

jouer ngoại động từ /ʒwe/

 1. Chơi.
  Jouer un morceau de musique — chơi một bản nhạc
 2. Đánh, đánh bạc.
  Jouer la balle — đánh quả bóng (quần vợt)
 3. Diễn, chiếu.
  Jouer une pièce — diễn một vở kịch
 4. Liều.
  Jouer sa vie — liều mạng
 5. Vờ, làm ra vẻ.
  Jouer l’étonnement — vờ ngạc nhiên
 6. Bắt chước.
  Objets jouant le bronze — đồ bắt chước da đồng thanh
 7. Phỉnh, lừa.
  Il vous a joué — nó phỉnh anh đấy
  jouer bien son jeu — xem jeu
  jouer la comédie — xem comédie
  jouer la fille de l’air — (thông tục) chuồn thẳng
  jouer le tout pour le tout — được ăn cả ngã về không
  jouer son rôle — làm tròn nhiệm vụ của mình
  jouer un rôle — đóng vai+ (nghĩa bóng) đóng một vai trò; có tác dụng (như thế nào đó)

Tham khảo[sửa]