landslide

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

landslide

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈlænd.ˌslɑɪd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

landslide /ˈlænd.ˌslɑɪd/

  1. Sự lở đất.
  2. (Chính trị) Sự thắng phiếu lớn (của một đảng phái trong kỳ bầu cử).
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thắng lợi long trời lở đất.
  4. (Định ngữ) Long trời lở đất ((thường) chỉ dùng trong tuyển cử).
    a landslide victory — thắng lợi long trời lở đất

Nội động từ[sửa]

landslide nội động từ /ˈlænd.ˌslɑɪd/

  1. Lở (như đá... trên núi xuống).
  2. Thắng phiếu lớn.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)