lying

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

lying

  1. Phân từ hiện tại của lie

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

lying

  1. Sự nói dối, thói nói dối.

Danh từ[sửa]

lying

  1. Sự nằm.
  2. Nơi nằm, chỗ nằm.

Tham khảo[sửa]