outside

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˌɑʊt.ˈsɑɪd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

outside /ˌɑʊt.ˈsɑɪd/

 1. Bề ngoài, bên ngoài.
  to open the door from the outside — mở cửa từ bên ngoài
 2. Thế giới bên ngoài.
 3. Hành khách ngồi phía ngoài.
 4. (Số nhiều) Những tờ giấy ngoài (của một ram giấy).

Thành ngữ[sửa]

 • at the outside:
  1. Nhiều nhất là, tối đa là.
   it is four kilometers at the outside — nhiều nhất là 4 kilômét

Phó từ[sửa]

outside /ˌɑʊt.ˈsɑɪd/

 1. phía ngoài; ở ngoài trời; ở ngoài biển khơi.
  put these flowers outside — hây để những bông hoa này ra ngoài (phòng)

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

outside /ˌɑʊt.ˈsɑɪd/

 1. ngoài, ở gần phía ngoài.
  outside seat — ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối
  outside work — việc làm ở ngoài trời
 2. Mỏng manh (cơ hội).
 3. Của người ngoài.
  an outside opinion — ý kiến của người ngoài (không phải là nhị sĩ)
  outside broker — người mua bán cổ phần ở ngoài (không thuộc sở chứng khoán)
 4. Cao nhất, tối đa.
  to quote the outside prices — định giá cao nhất

Giới từ[sửa]

outside /ˌɑʊt.ˈsɑɪd/

 1. Ngoài, ra ngoài.
  cannot go outside the evidence — không thể đi ra ngoài bằng chứng được
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) trừ ra.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)