piquer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

piquer ngoại động từ /pi.ke/

 1. Châm, đâm.
  épingle qui pique le doigt — ghim đâm ngón tay
 2. Tiêm.
  On m’a piqué contre la variole — người ta đã tiêm thuốc phòng đậu mùa cho tôi
 3. Đốt; cắn.
  Être piqué par une abeille — bị ong đốt
 4. Nhét, giắt (mỡ, tỏi, vào thịt).
 5. Ghim.
  Piquer une photo au mur — ghim bức ảnh vào tường
 6. Khâu máy, đột.
 7. (Làm) Lấm chấm.
  Les étoiles piquent le ciel — sao lấm chấm đầy trời
 8. Làm buốt; làm cay.
  Le froid pique la peau — rét buốt da
  La fumée pique les yeux — khói làm cay mắt
 9. Kích thích.
  Piquer la curiosité — kích thích tính tò mò
 10. (Thông tục) Ăn cắp, xoáy.
 11. Bắt, bắt giữ.
  La police l’a piqué — công an đã bắt giữ nó
 12. (Thân mật) Thực hiện, làm.
  Piquer un plongeon — (thực hiện một cái) nhảy lao đầu xuống
 13. (Từ cũ, nghĩa cũ) Làm mếch lòng.
  La moindre chose le pique — hơi một tí đã làm mếch lòng anh ta
  ne pas être piqué des vers (des hannetons) — rất đặc biệt; lỗi lạc
  piquer au vif — làm chạm tự ái; làm bật lò xo
  Piquer l’heure (hàng hải) — đánh chuông báo giờ (từng mười lăm phút một)
  piquer une tête — (thân mật) đâm đầu xuống
  piquer un fard — (thân mật) xem fard
  piquer un soleil — (thân mật) đỏ ửng mặt lên
  quelle mouche le pique? — vì sao nó nổi nóng vô cớ thế?

Nội động từ[sửa]

piquer nội động từ /pi.ke/

 1. Đâm bổ vào, xông vào.
 2. Đâm bổ xuống (máy bay... ); chúi mũi xuống (thuyền... ).
 3. Hóa chua (rượu).
  piquer des deux — thúc mạnh ngựa (cho phi nhanh lên)

Tham khảo[sửa]