plein

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực plein
/plɛ̃/
pleins
/plɛ̃/
Giống cái pleine
/plɛn/
pleines
/plɛn/

plein /plɛ̃/

 1. Đầy.
  Verre plein — cốc đầy
  Plein de fautes — đầy lỗi
  Joues pleines — má đầy
  Les autobus sont pleins aux heures de pointe — xe buýt đầy người vào giờ cao điểm
 2. Trọn vẹn, tròn.
  Un jour plein — một ngày trọn vẹn
  La pleine lune — trăng tròn
 3. Hoàn toàn.
  Pleine liberté — trả tự do hoàn toàn
 4. (Động vật) Có chửa.
  Chatte pleine — mèo có chửa
 5. Chuyên chú vào.
  Auteur plein de son sujet — tác giả chuyên chú vào đề tài của mình
 6. Thấm thía; chan chứa, lai láng.
  Plein de reconnaissance — thấm thía lòng biết ơn
  Plein de sentiments — lai láng tình cảm
 7. (Thân mật) Say rượu.
  à plein — hoàn toàn
  à pleines mains — xem main
  à pleines voiles — giương hết buồm
  à pleins bords — xem bord
  avoir le cœur plein — lòng đầy buồn phiền
  avoir le ventre plein — no bụng rồi
  de plein air — ngoài trời
  de plein droit — có trọn quyền; đương nhiên
  de pleine terre; de plein vent — trồng ở giữa trời, không có gì che
  donner plein pouvoir — cho toàn quyền
  en plein — giữa, ngay
  En plein champ — giữa đồng
  en plein jour — giữa ban ngày
  en plein visage — ngay giữa mặt+ như à plein
  en plein sur; en plein dans — trúng ngay vào
  La bombe est tombée en plein sur la gare — quả bom rơi trúng ngay nhà ga
  mois plein — tháng đủ
  mourir plein de jours — chết đã thọ
  mur plein — tường kín (không có cửa)
  plein aux as — xem as
  plein comme un œuf — xem oeuf
  plein de soi — tự mãn
  pleine mer — xem mer
  tailler en plein drap — xem drap
  un gros plein de soupe — (thân mật) một kẻ béo ị
  voix pleine — giọng sang sảng

Giới từ[sửa]

plein /plɛ̃/

 1. Đầy.
  Avoir de l’argent plein les poches — có tiền đầy túi
  Avoir du poil plein la figure — có lông đầy mặt
  en avoir plein la bouche — nói đến (điều gì)+ luôn
  en avoir plein le dos — xem dos
  en avoir plein les bottes — (thân mật) đi nhiều rã cả chân

Phó từ[sửa]

plein /plɛ̃/

 1. (Thân mật) Nhiều.
  Il y a plein de gens — có nhiều người
  Elle est tout plein gentille — cô ta rất tử tế

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
plein
/plɛ̃/
pleins
/plɛ̃/

plein /plɛ̃/

 1. Chỗ đầy.
  Le plein et le vide — chỗ đầy và chỗ trống
 2. Nét đậm, nét to (trong một chữ).
  Le plein et le délié — nét đậm và nét mảnh
 3. Lúc đầy; lúc tròn (trăng), lúc triều lên (biển).
  Lune en son plein — trăng tròn, trăng rằm
  Port où l’on ne peut entrer qu’au plein — cảng chỉ vào được lúc triều lên
 4. Tột độ.
  C’ est le plein de la bousculade — chen lấn nhau đến tột độ
  battre son plein — xem battre
  faire le plein — lấy đầy xăng (vào xe)

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]