Bước tới nội dung

plus

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

plus

Giới từ[sửa]

plus

 1. cộng: (về toán học) sự đọc của dấu +

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

plus /plys/

 1. Hơn.
  La santé est plus précieuse que tout — sức khỏe là quý hơn hết
 2. Càng.
  Plus on le connaît, plus on l’estime — càng biết nó người ta càng quý nó
 3. (Không) Còn, (không) nữa.
  Il n'a plus un sou — nó
  Il n'est plus fatigué — nó không mệt nữa
  à plus forte raison — xem fort
  au plus — nhiều nhất là
  Au plus tôt — xem tôt
  bien plus — xem bien
  d’autant plus — xem autant
  de plus — xem de
  de plus en plus — xem de
  des plus — nhất, vào hạng hơn cả
  en plus — thêm vào
  il y a plus — còn hơn nữa
  le plus — nhất
  Le plus beau — đẹp nhất
  ni plus ni moins — không hơn không kém
  non plus — cũng không
  on ne peut plus — hết sức
  Il est on ne peut plus heureux — hắn hết sức sung sướng
  plus de — quá, hơn
  Il était plus de minuit — lúc ấy đã quá nửa đêm
  plus de moitié — hơn phân nửa+ không còn nữa, đâu còn
  iI est minuit, plus de passant — đã nữa đêm, không còn khách qua lại nữa+ ước gì không còn; thôi đừng nữa
  Plus de guerres ! — ước gì không còn chiến tranh
  Plus de bruit ! — thôi đừng làm ồn nữa!
  plus ou moins — ít nhiều
  qui plus est — hơn nữa
  qui plus qui moins — người nhiều kẻ ít
  sans plus — không thêm gì nữa
  tout au plus — nhiều nhất là

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực plus
/plys/
plus
/plys/
Giống cái plus
/plys/
plus
/plys/

plus /plys/

 1. Thêm, cộng với.
  Deux plus trois font cinq — hai cộng ba là năm
  une malle, deux valises plus un grand paquet — một cái hòm, hai cái va li thêm một gói lớn

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
plus
/plys/
plus
/plys/

plus /plys/

 1. Số nhiều nhất; số cao nhất; cái nhiều nhất.
  Le plus qui'il obtiendra — số nhiều nhất mà nó nhận được
 2. (Toán học) Dấu cộng.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hà Lan

Dấu toán học[sửa]

plus

 1. cộng: (về toán học) sự đọc của dấu +