positive

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑː.zə.tɪv/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

positive /ˈpɑː.zə.tɪv/

 1. Xác thực, rõ ràng.
  a positive proof — một chứng cớ rõ ràng
 2. Quả quyết, khẳng định, chắc chắn.
  to be positive about something — quả quyết về một cái gì
  a positive answer — một câu trả lời khẳng định
 3. Tích cực.
  a positive factor — một nhân tố tích cực
 4. Tuyệt đối; (thông tục) hoàn toàn, hết sức.
  he is a positive nuisance — thằng cha hết sức khó chịu
 5. (Vật lý) ; (toán học); (nhiếp ảnh) dương.
  positive pole — cự dương
 6. (Thực vật học) Chứng.
  positive philosophy — triết học thực chứng
 7. (Ngôn ngữ học) Ở cấp nguyên (chưa so sánh... ) (tĩnh từ, phó từ).
 8. Đặt ra, do người đặt ra.
  positive laws — luật do người đặt ra (đối lại với luật tự nhiên)

Danh từ[sửa]

positive /ˈpɑː.zə.tɪv/

 1. Điều xác thực, điều có thực.
 2. (Nhiếp ảnh) Bản dương.
 3. (Ngôn ngữ học) Cấp nguyên (của tĩnh từ, phó từ); tính từcấp nguyên, phó từcấp nguyên (chưa so sánh).

Tham khảo[sửa]