reef

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

reef /ˈrif/

  1. Đá ngầm.
  2. (Địa lý,địa chất) Vỉa quặng vàng; mạch quặng.

Danh từ[sửa]

reef /ˈrif/

  1. (Hàng hải) Mép buồm.
    to take in a reef — xếp (cuốn) mép buồm lại; (nghĩa bóng) hành động thận trọng
    to let out a reef — tháo (cởi) mép buồm

Ngoại động từ[sửa]

reef ngoại động từ /ˈrif/

  1. Cuốn mép (buồm) lại.
  2. Thu ngắn (cột buồm... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]