retract

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈtrækt/

Ngoại động từ[sửa]

retract ngoại động từ /rɪ.ˈtrækt/

 1. Rụt vào, thụt vào, co vào.
  the tortoise retracted its head — con rùa rụt đầu vào
 2. Rút lại (lời hứa); rút lui (ý kiến); huỷ bỏ (lời tuyên bố); chối, không nhận, nuốt (lời).
  to retract one's opinion — rút lui ý kiến
  to retract a statement — huỷ bỏ lời tuyên bố

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

retract nội động từ /rɪ.ˈtrækt/

 1. Rụt vào, thụt vào, co vào (cổ... ).
 2. Rút lui ý kiến; nuốt lời; (pháp lý) phản cung.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]