slept

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

slept

 1. Giấc ngủ; sự ngủ.
  in one's sleep — trong khi ngủ
  the sleep of just — giấc ngủ ngon
  sleep that knows no breaking — giấc ngàn thu
  broken sleep — giấc ngủ trằn trọc
  to go to sleep — đi ngủ
  to fall on sleep — (từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ; (nghĩa bóng) chết
 2. Sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng.
 3. Sự chết.

Nội động từ[sửa]

slept nội động từ slept

 1. Ngủ.
  to sleep like a log (top) — ngủ say
 2. Ngủ giấc ngàn thu.
 3. Ngủ trọ, ngủ đỗ.
  to sleep at a boarding-house — ngủ ở nhà trọ
 4. (+ with) Ngủ, ăn nằm (với ai).
  to sleep around — ăn nằm lang chạ
 5. Nằm yên.
  sword sleeps in scabbard — gươm nằm yên trong bao

Ngoại động từ[sửa]

slept ngoại động từ

 1. Ngủ (một giấc ngủ).
  to sleep the sleep of the just — ngủ một giấc ngủ ngon
 2. Có đủ chỗ ngủ cho.
  this lodging sleeps 50 men — chỗ trọ này có đủ chỗ ngủ cho 50 người

Thành ngữ[sửa]

 • to sleep away:
  1. Ngủ cho qua (ngày giờ).
   to sleep hours away — ngủ cho qua giờ
 • to sleep in nh to live in:
  1. (Ê-cốt) Ngủ muộn, ngủ quên, ngủ quá giờ.
   to be slep in — dùng để ngủ; có người ngủ
   the bed had not been slept in for months — giường không có người ngủ đã hàng tháng rồi
 • to sleep off:
  1. Ngủ đã sức.
  2. Ngủ cho hết (tác dụng của cái gì).
   to sleep off one's headache — ngủ cho hết nhức đầu
   to sleep it off — ngủ cho giã rượu
 • to sleep on; to sleep upon; to sleep over:
  1. Gác đến ngày mai.
   to sleep on a question — gác một vấn đề đến ngày mai
 • let sleeping dogs lie: Xem Dog
 • the top sleeps: Con quay tít.

Tham khảo[sửa]