Bước tới nội dung

at

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

at /ət/

 1. tại (chỉ vị trí).
  at Haiduong — ở Hải dương
  at school — ở trường
  at home — ở nhà
  at the meeting — ở cuộc họp
  at a depth of six meters — ở độ sâu sáu mét
  at the butcher's — ở cửa hàng thịt
 2. Vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian).
  at six o'clock — vào lúc sáu giờ
  at midnight — vào lúc nửa đêm
  at mealtime — vào giờ ăn cơm
 3. Đang, đang lúc.
  at work — đang làm việc
  at breakfast — đang ăn sáng
  what are you at now? — bây giờ anh đang bận gì?
  at peace — đang lúc hoà bình
  at rest — đang lúc nghỉ ngơi
 4. Vào, nhắm vào, về phía.
  to throw a stone at somebody — ném một cục đá vào ai
  to look at the picture — nhìn (vào) bức tranh
  to laugh at somebody — cười (vào mặt) ai
 5. Với (chỉ giá cả... ).
  at a high price — với giá cao
  at 3đ a kilogram — (với giá) ba đồng một kilôgram
 6. Khi; về.
  we were very sad at hearing the news — chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó
  he was surprised at what he saw — nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy
 7. Theo.
  at your request — theo lời yêu cầu của anh
  at your command — theo lệnh của anh
 8. Về (một môn nào... ).
  to be good at mathematics — giỏi (về môn) toán

Thành ngữ[sửa]

 • at all: Xem All
 • events: Xem Event
 • at best: Xem Best
 • at first: Xem First
 • at last
 • at least: Xem Least
 • at [the] most: Xem Most
 • at once: Xem Once
 • at once: Xem One
 • at that:
  1. Như vậy, như thế.
   we must take it at that — chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy
  2. Hơn nữa, mà lại còn.
   he lost an arm and the right arm at that — anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải
 • at time: Xem Time
 • at no time: Không bao giờ.
 • at worst: Xem Worst

Tham khảo[sửa]

Tiếng Ashraaf[sửa]

Đại từ[sửa]

at

 1. bạn.

Tham khảo[sửa]

 • Christopher R Green, Evan Jones, "Notes on the morphology of Marka (Af-Ashraaf)".

Tiếng Ili Turki[sửa]

Danh từ[sửa]

at

 1. ngựa.
 2. tên gọi.

Tiếng Karakalpak[sửa]

Danh từ[sửa]

at

 1. ngựa.

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ[sửa]

Danh từ[sửa]

at

 1. ngựa.
 2. tên gọi.

Động từ[sửa]

at

 1. ném.

Tiếng Pnar[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Động từ[sửa]

at

 1. Phồng lên, sưng lên, to lên, căng ra.

Tiếng Qashqai[sửa]

Danh từ[sửa]

at

 1. ngựa.

Tiếng Turkmen[sửa]

Danh từ[sửa]

at (acc. xác định [please provide], số nhiều [please provide])

 1. ngựa.