Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+6355, 捕
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6355

[U+6354]
CJK Unified Ideographs
[U+6356]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. (Kỹ thuật) Sự kẹt máy.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bủa, bỏ, bổ, bố, bộ,

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓwa̰ː˧˩˧ ɓɔ̰˧˩˧ ɓo̰˧˩˧ ɓo˧˥ ɓo̰ʔ˨˩ ɓɔʔɔ˧˥ɓuə˧˩˨ ɓɔ˧˩˨ ɓo˧˩˨ ɓo̰˩˧ ɓo̰˨˨ ɓɔ˧˩˨ɓuə˨˩˦ ɓɔ˨˩˦ ɓo˨˩˦ ɓo˧˥ ɓo˨˩˨ ɓɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuə˧˩ ɓɔ˧˩ ɓo˧˩ ɓo˩˩ ɓo˨˨ ɓɔ̰˩˧ɓuə˧˩ ɓɔ˧˩ ɓo˧˩ ɓo˩˩ ɓo̰˨˨ ɓɔ˧˩ɓṵʔə˧˩ ɓɔ̰ʔ˧˩ ɓo̰ʔ˧˩ ɓo̰˩˧ ɓo̰˨˨ ɓɔ̰˨˨