Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+6775, 杵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6775

[U+6774]
CJK Unified Ideographs
[U+6776]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Cái chày nhỏ.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

ngỏ, xử, ngó, chử, ngò, chày

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔ̰˧˩˧ sɨ̰˧˩˧ ŋɔ˧˥ ʨɨ̰˧˩˧ ŋɔ̤˨˩ ʨa̤j˨˩ɲɔ˧˩˨˧˩˨ ŋɔ̰˩˧ ʨɨ˧˩˨ ŋɔ˧˧ ʨaj˧˧ɲɔ˨˩˦˨˩˦ ŋɔ˧˥ ʨɨ˨˩˦ ŋɔ˨˩ ʨaj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔ˧˩˧˩ ŋɔ˩˩ ʨɨ˧˩ ŋɔ˧˧ ʨaj˧˧ɲɔ̰ʔ˧˩ sɨ̰ʔ˧˩ ŋɔ̰˩˧ ʨɨ̰ʔ˧˩ ŋɔ˧˧ ʨaj˧˧