couvert

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ku.vɛʁ/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực couvert
/ku.vɛʁ/
couverts
/ku.vɛʁ/
Giống cái couverte
/ku.vɛʁt/
couvertes
/ku.vɛʁt/

couvert /ku.vɛʁ/

 1. nắp đậy, mái che.
 2. (Nghĩa bóng) Được che chở.
  Soyez tranquille, vous êtes couvert — cứ yên tâm, anh được che chở
 3. Đầy, phủ đầy, chất đầy.
  Arbre couvert de fruits — cây đầy quả
  Couvert de honte — đầy nhục nhã
 4. Mặc áo quần.
  Être bien couvert — mặc quần áo đủ ấm
 5. Đội .
  Rester couvert — vẫn đội mũ
 6. cây cối rậm rạp.
  Pays couvert — xứ có cây cối rậm rạp
 7. (Từ cũ, nghĩa cũ) Ngầm.
  Haine couverte — mối thù ngầm
  mots couverts — lời nói có ẩn ý
  temps couvert — trời đầy mây

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
couvert
/ku.vɛʁ/
couverts
/ku.vɛʁ/

couvert /ku.vɛʁ/

 1. Chỗ ở.
  Le vivre et le couvert — cái ăn và chỗ ở
 2. Bóng cây; lùm cây.
  Se réfugier sous le couvert — ẩn dưới lùm cây
 3. Đồ bày bàn ăn; bộ đồ ăn (cho mỗi người).
  à couvert de — để tránh
  A couvert de la pluie — để tránh mưa
  avoir son couvert mis chez quelqu'un — chắc có cái ăn ở nhà ai
  grand couvert — bữa tiệc lớn
  sous couvert de; sous le couvert de — qua... (nhờ... chuyển giúp)+ dưới trách nhiệm của, dưới sự che chở của+ dưới bề ngoài
  Sous le couvert d’une dévotion poussée à l’excès — dưới bề ngoài rất mực sùng đạo

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
couvert
/ku.vɛʁ/
couverts
/ku.vɛʁ/

couvert gc /ku.vɛʁ/

 1. Men (đồ sứ).
 2. Vải bao bì.
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Chăn chiếu.

Tham khảo[sửa]