fleuve

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

fleuve

  1. Dòng nước.
  2. Nguồn nước đổ ra biển và thường được hình thành do sự gặp gỡ của một số con sông.
  3. Khối lượng lớn của vật chất lỏng nhiều hay ít chuyển động: Fleuve de boue.
  4. [Văn học] Những gì trôi chảy, dồi dào, không khô cạn.

Đồng nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)