hire

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈhɑɪ.ər/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hire /ˈhɑɪ.ər/

  1. Sự thuê; sự cho thuê.
    for hire — để cho thuê
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Sự mướn (nhân công).
  3. Tiền thuê; tiền trả công; tiền thưởng.

Ngoại động từ[sửa]

hire ngoại động từ /ˈhɑɪ.ər/

  1. Thuê; cho thuê (nhà... ).
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Mướn, thuê (nhân công).
  3. Trả công; thưởng.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)