improve

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪm.ˈpruːv/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

improve ngoại động từ /ɪm.ˈpruːv/

 1. Cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức... ).
  to improve one's style of work — cải tiến lề lối làm việc
  to improve one's life — cải thiện đời sống
 2. Lợi dụng, tận dụng.
  to improve the occasion — tận dụng cơ hội

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

improve nội động từ /ɪm.ˈpruːv/

 1. Được cải tiến, được cải thiện, trở nên tốt hơn; tiến bộ.
  to improve in health — sức khoẻ tốt hơn lên
  her English improves very quickly — cô ta tiến nhanh về tiếng Anh

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]