mission

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈmɪ.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

mission /ˈmɪ.ʃən/

 1. Sứ mệnh, nhiệm vụ.
  the mission of the poets — sứ mệnh của các nhà thơ
  to complete one's mission successfully — hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  air mission — đợt bay, phi vụ
 2. Sự đi công cán, sự đi công tác.
 3. Phái đoàn.
  an economic mission — phái đoàn kinh tế
  a diplomatic mission — phái đoàn ngoại giao
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Toà công sứ, toà đại sứ.
 5. Sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu vực truyền giáo; trụ sở của hội truyền giáo.
  a foreign mission — hội truyền giáo ở nước ngoài
  a home mission — hội truyền giáo ở trong nước

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /mi.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
mission
/mi.sjɔ̃/
missions
/mi.sjɔ̃/

mission gc /mi.sjɔ̃/

 1. Sứ mệnh, nhiệm vụ.
  La mission de l’artiste — sứ mệnh của nghệ sĩ
  Remplir une mission — làm tròn một nhiệm vụ
 2. Sự công tác, sự đi công tác, sự đi khảo sát.
  Partir en mission au pôle Sud — đi khảo sát ở nam cực
 3. Phái đoàn, phái bộ.
  Mission diplomatique — phái đoàn ngoại giao
 4. Sự truyền giáo; bài truyền giáo; hội truyền giáo; trụ sở hội truyền giáo.
  Mission étrangère — hội truyền giáo nước ngoài

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)