Bước tới nội dung

practise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh

[sửa]

Ngoại động từ

[sửa]

practise ngoại động từ

 1. Thực hành, đem thực hành.
 2. Làm, hành (nghề... ).
  to practise medicine — làm nghề y
 3. Tập, tập luyện, rèn luyện.
  to practise the piano — tập pianô
  to practise running — tập chạy
  to practise oneself in... — tập luyện về...
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Âm mưu, mưu đồ (việc gì).

Chia động từ

[sửa]

Nội động từ

[sửa]

practise nội động từ

 1. Làm nghề, hành nghề.
 2. Tập, tập luyện, rèn luyện.
  to practise on the piano — tập pianô
 3. (+ upon) Lợi dụng (lòng tin... ); bịp, lừa bịp.
  to practise upon someone's credulity — lợi dụng tính cả tin của ai
  to be practised upon — bị bịp

Chia động từ

[sửa]

Tham khảo

[sửa]