profess

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /prə.ˈfɛs/

Ngoại động từ[sửa]

profess ngoại động từ /prə.ˈfɛs/

 1. Tuyên bố, bày tỏ, nói ra.
  to profess oneself satisfied with... — tuyên bố là hài lòng với...
 2. Tự cho là, tự xưng là, tự nhận là.
  to profess to know several foreign languages — tự cho là biết nhiều tiếng nước ngoài
  to profess to be a scholar — tự xưng là một học giả
  to profess to be ignorant — tự nhận là dốt nát
 3. Theo, tuyên bố tin theo, nhậntin theo (đạo)...
  to profess Buddhism — theo đạo Phật
 4. Hành nghề, làm nghề.
  to profess law — làm nghề luật
 5. Dạy (môn gì... ).
  to profess history — dạy sử

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

profess nội động từ /prə.ˈfɛs/

 1. Dạy học, làm giáo sư.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]