proper

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɑː.pɜː/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

proper /ˈprɑː.pɜː/

 1. Đúng, thích đáng, thích hợp.
  at the proper time — đúng lúc, phải lúc
  in the proper way — đúng lề lối, đúng cách thức
 2. Đúng, đúng đắn, chính xác.
  the proper meaning of a word — nghĩa đúng (nghĩa đen) của một từ đó
 3. (Thường) Đặt sau danh từ) thật sự, đích thực, đích thị, đích thân, bản thân.
  within the sphere of architecture proper — trong lĩnh vực kiến trúc thật sự
  proper fraction — (toán học) phân số thật sự (bé hơn đơn vị)
 4. Riêng, riêng biệt.
  the books proper to this subject — những cuốn sách nói riêng về vấn đề này
  proper noun — (ngôn ngữ học) danh từ riêng
 5. (Thông tục) Hoàn toàn, thực sự, đích đáng, ra trò.
  to give someone a proper beating — nện cho ai một trận ra trò
 6. Đúng đắn, đúng mực, hợp thức, hợp lệ, chỉnh.
  proper behaviour — thái độ cư xử đúng đắn
 7. (Từ cổ,nghĩa cổ) Chính, đích.
  with one's proper eyes — bằng chính mắt mình, đích mắt mình trông thấy
 8. (Từ cổ,nghĩa cổ) Đẹp trai.
  a proper man — một người đẹp trai
 9. màu tự nhiên (ở huy chương, huy hiệu).
  a peacock proper — con công màu tự nhiên (ở huy chương, huy hiêu)

Tham khảo[sửa]