rapport

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ræ.ˈpɔr/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rapport /ræ.ˈpɔr/

 1. Quan hệ.
  to be in (en) rapport with someone — có quan hệ với ai

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁa.pɔʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
rapport
/ʁa.pɔʁ/
rapports
/ʁa.pɔʁ/

rapport /ʁa.pɔʁ/

 1. Sự sinh lợi; sản vật.
  Terre en plein rapport — đất đang sinh lợi
  Vivre du rapport d’une terre — sống bằng sản vật của thửa đất
 2. Sự thuật lại, sự báo cáo; điều thuật lại; bản báo cáo.
  Les querelles que causent les rapports indiscrets — những cuộc cãi nhau do những lời thuật lại vô ý tứ
  Rapport de police — bản báo cáo của công an
 3. Sự nối thêm, sự chắp thêm; sự lấy từ nơi khác đến.
  Terres de rapport — đất lấy từ nơi khác đến
 4. (Luật học, pháp lý) ) sự hoàn lại (của đã nhận vào gia tài để chia lại).
 5. Nét giống nhau, chỗ trùng hợp.
  Personnes qui ont des rapports de caractère — những người có những chỗ trùng hợp trong tính nết
 6. Mối liên quan; quan hệ.
  Rapport de parenté — quan hệ họ hàng
  Rapports sociaux — quan hệ xã hội
  Avoir peu de rapports avec ses voisins — ít có quan hệ với hàng xóm
 7. Sự ăn nằm.
  Avoir des rapports avec une femme — ăn nằm với một người đàn bà
 8. (Toán học) Tỉ số, tỉ lệ.
  Rapport de deux grandeurs — tỉ số giữa hai đại lượng
  Rapport d’agrandissement/rapport d’amortissement — tỉ lệ phóng đại/tỉ lệ suy giảm
  Rapport ciment -eau — tỉ lệ xi măng-nước
  Rapport de compression — tỉ số nén
  Rapport flèche -portée — tỉ số độ cao-tầm bắn
  Rapport inverse — tỉ lệ nghịch
  Rapport de mélange — tỉ lệ thành phần hỗn hợp
  Rapport moléculaire — tỉ lệ phân tử
  Rapport en poids — tỉ số trọng lượng, tỉ trọng
  Rapport poids -poussée — tỉ lệ trọng lượng-lực đẩy
  Rapport signal -bruit — tỉ lệ tín hiệu-ồn
  avoir rapport à — có quan hệ với, có liên quan đến
  Ce texte a rapport à ce que vous cherchez — bài này có liên quan đến điều anh tìm
  en rapport avec — hợp với
  Un emploi en rapport avec ses capacités — một việc làm hợp với khả năng
  en rapport de — tùy theo
  En rapport de ses moyens — tùy theo phương tiện của mình
  être sans rapport avec — không liên quan gì đến
  maison de rapport — nhà cho thuê lấy tiền
  mettre en rapport — đối chiếu với, so sánh+ giới thiệu
  par rapport à — so với, đối với
  sous le rapport de — về mặt, về phương diện
  sous tous les rapports — về mọi mặt

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]