schlep

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Yiddish שלעפּן (“lôi kéo”), từ tiếng Đức chuẩn trung cổ schleppen.

Ngoại động từ[sửa]

schlep ngoại động từ

  1. Vác; lôi kéo.
    I'm exhausted after schlepping those packages around all day. — Tôi mệt sau vác những hộp này cả ngày.

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Nội động từ[sửa]

schlep nội động từ

  1. Chạy (việc lặt vặt).
    I schlepped down to the store for some milk. — Tôi chạy ra tiệm để mua sữa.

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

schlep (số nhiều schleps)

  1. Cuộc hành trình dài và mệt.
    Sure you can go across town to get that, but it'd be a schlep. — Dĩ nhiên có thể đi khắp thành phố để lấy nó, nhưng sẽ tốn sức quá.

Đồng nghĩa[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]