stew

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

stew /ˈstuː/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Nhà thổ ((thường) the stews).
 2. Ao thả , bể thả (để giữ cho tươi).
 3. Bể nuôi trai.
 4. Món thịt hầm.
 5. (Thông tục) Sự lo âu, sự bối rối.
  in a stew — đang lo âu, đang bối rối

Động từ[sửa]

stew /ˈstuː/

 1. Hầm, ninh (thịt... ).
 2. (Từ lóng) Học gạo.
 3. (Nghĩa bóng) Nong ngột ngạt.

Thành ngữ[sửa]

 • to let someone stew in his ows juice (grease): Để mặc kệ xác ai.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]