suture

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsuː.tʃɜː/

Danh từ[sửa]

suture /ˈsuː.tʃɜː/

 1. (Sinh vật học) Đường nối, đường ráp, đường khớp.
 2. (Y học) Sự khâu; chỉ khâu; đường khâu (vết thương).

Ngoại động từ[sửa]

suture ngoại động từ /ˈsuː.tʃɜː/

 1. (Y học) Khâu (vết thương, vết mổ... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
suture
/sy.tyʁ/
sutures
/sy.tyʁ/

suture gc /sy.tyʁ/

 1. (Y học) Sự khâu; đường khâu.
  Suture cardiaque — sự khâu tim
  suture circulaire — đường khâu vòng tròn
 2. (Giải phẫu, động vật học) Đường khớp.
  Suture dentée — đường khớp răng cưa
  Suture frontonasale — đường khớp trán mũi
  Suture des élytres d’un insecte — đường khớp cánh cứng của sâu bọ
 3. (Thực vật học) Đường nối.
  Suture des carpelles — đường nối lá noãn
 4. (Văn học) Sự chắp nối (hai đoạn văn).
  Les sutures exigent du savoir-faire — muốn chắp nối phải khéo

Tham khảo[sửa]