tend

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

tend ngoại động từ /ˈtɛnd/

 1. Trông nom, săn sóc, chăm sóc, chăm nom, giữ gìn.
  to tend a patient — chăm sóc người bệnh
  to tend a garden — chăm nom khu vườn
  to tend a machine — trông nom giữ gìn máy móc

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

tend nội động từ /ˈtɛnd/

 1. (+ on, upon) Theo, theo hầu, hầu hạ, phục vụ.
  to tend upon someone — phục vụ ai
 2. Quay về, xoay về, hướng về, đi về.
 3. Hướng tới, nhắm tới.
  all their efforts tend to the same object — tất cả những cố gắng của chúng đều cùng nhằm tới một mục đích
 4. khuynh hướng.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]