traiter

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

traiter ngoại động từ /tʁe.te/

 1. Đối xử, đối đãi.
  Bien traiter quelqu'un — đối xử tử tế với ai
 2. (Nghĩa rộng) Mời ăn, thết tiệc.
  Il nous a traités magnifiquement — ông ấy thết tiệc chúng tôi linh đình
 3. Dọn ăn cho.
  Restaurateur qui traite bien ses clients — nhà hàng cơm dọn ăn ngon lành cho khách hàng
 4. Bàn bạc, giải quyết.
  Traiter une affaire — bàn bạc một công việc
 5. Bàn đến, trình bày.
  Traiter une question — bàn đến một vấn đề
 6. (Nghệ thuật) Vẽ, tả.
  Traiter les natures mortes — vẽ tĩnh vật
 7. Chế biến, xử lý, gia công.
  Traiter une pièce en acier — gia công một tấm thép
  Traiter une huile à l’acide — xử lý dầu bằng axit
 8. (Y học) Chữa (bệnh), điều trị.
  Traiter un cardiaque — chữa bệnh cho một người đau tim
  Traiter la tuberculose — chữa bệnh lao
 9. (Lâm nghiệp) Khai thác.
  Traiter un bois — khai thác một khu rừng
  traiter comme un chien — đối đãi tàn tệ
  traiter de — coi như, cho là, gọi là
  Traiter quelqu'un de fou — cho ai là điên
  traiter de haut — khinh miệt

Nội động từ[sửa]

traiter nội động từ /tʁe.te/

 1. Bàn bạc, điều đình, ký kết, hiệp thương.
  Traiter avec des commerçants — điều đình với nhà buôn
  Traiter avec les anciens ennemis — hiệp thương với những kẻ thù cũ
 2. (Từ cũ; nghĩa cũ) Bàn đến, bàn về.
  Traiter sur la paix — bàn về hòa bình

Tham khảo[sửa]