valve

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

valve /ˈvælv/

 1. (Kỹ thuật) ; (giải phẫu) van.
  the valve of a bicycle tyre — van săm xe đạp
  the valves of the heart — các van tim
 2. Rađiô đèn điện tử.
 3. (Thực vật học) ; (động vật học) mảnh vỏ (quả đậu, vỏ sò... ).
 4. (Âm nhạc) Cần bấm.

Động từ[sửa]

valve /ˈvælv/

 1. (Kỹ thuật) Lắp van.
 2. Kiểm tra bằng van.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
valve
/valv/
valves
/valv/

valve gc /valv/

 1. (Sinh vật học; sinh lý học) Mảnh vỏ.
 2. Van.
  Valve à air — van không khí
  Valve d’admission/valve d’aspiration/valve de purge — van nạp/van hút/van xả
  Valve à action rapide — van tác động nhanh
  Valve à boulet/valve à bille — van bi
  Valve d’alimentation — van cấp liệu
  Valve d’arrêt du carburant — van ngắt nhiên liệu
  Valve coudée — van cong
  Valve de décharge — van tháo liệu
  Valve de desserrage rapide — van nhả nhanh
  Valve égalisatrice — van san đều
  Valve de bypass — van ống nhánh
  Valve d’isolement — van ngăn cách
  Valve de mise en marche/valve de démarrage — van khởi động
  Valve d’étranglement/valve à papillon — van tiết lưu, van bướm
  Valve de nivellement — van giữ mức, van cân bằng
  Valve de pneumatique — van săm xe
  Valve de refoulement — van nạp, van tăng áp
  Valve régulatrice — van điều chỉnh
  Valve de retenue — van chặn
  Valve de remplissage — van nạp đầy
  Valve de retenue — van chặn
  Valve de trop-plein — van tràn
  Valve universelle — van vạn năng
  Valve rotative — (kỹ thuật) van quay, van xoay
  Valve du sinus veineux — (giải phẫu) van xoang tĩnh mạch

Tham khảo[sửa]