viển vông

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ viễn vông)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm