Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+672C, 本
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672C

[U+672B]
CJK Unified Ideographs
[U+672D]
Bút thuận
0 strokes

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Nền tảng, căn bản, cơ bản.
  2. Nguồn gốc.

Dịch[sửa]

nền tảng
nguồn gốc

Từ dẫn xuất[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bổn, thao, bỏn, bản, bốn, bủn, vỏn, bộn, vốn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓo̰n˧˩˧ tʰaːw˧˧ ɓɔ̰n˧˩˧ ɓa̰ːn˧˩˧ ɓon˧˥ ɓṵn˧˩˧ vɔ̰n˧˩˧ ɓo̰ʔn˨˩ von˧˥ɓoŋ˧˩˨ tʰaːw˧˥ ɓɔŋ˧˩˨ ɓaːŋ˧˩˨ ɓo̰ŋ˩˧ ɓuŋ˧˩˨ jɔŋ˧˩˨ ɓo̰ŋ˨˨ jo̰ŋ˩˧ɓoŋ˨˩˦ tʰaːw˧˧ ɓɔŋ˨˩˦ ɓaːŋ˨˩˦ ɓoŋ˧˥ ɓuŋ˨˩˦ jɔŋ˨˩˦ ɓoŋ˨˩˨ joŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓon˧˩ tʰaːw˧˥ ɓɔn˧˩ ɓaːn˧˩ ɓon˩˩ ɓun˧˩ vɔn˧˩ ɓon˨˨ von˩˩ɓon˧˩ tʰaːw˧˥ ɓɔn˧˩ ɓaːn˧˩ ɓon˩˩ ɓun˧˩ vɔn˧˩ ɓo̰n˨˨ von˩˩ɓo̰ʔn˧˩ tʰaːw˧˥˧ ɓɔ̰ʔn˧˩ ɓa̰ːʔn˧˩ ɓo̰n˩˧ ɓṵʔn˧˩ vɔ̰ʔn˧˩ ɓo̰n˨˨ vo̰n˩˧