Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Tiên giới, chốn thiên tiên, nơi tiên cảnh.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

bòng, bồng, bùng, bầng, phồng, phùng, bong, buồng, bừng

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤wŋ˨˩ ɓə̤wŋ˨˩ ɓṳŋ˨˩ ɓə̤ŋ˨˩ fə̤wŋ˨˩ fṳŋ˨˩ ɓawŋ˧˧ ɓuəŋ˨˩ ɓɨ̤ŋ˨˩ɓawŋ˧˧ ɓəwŋ˧˧ ɓuŋ˧˧ ɓəŋ˧˧ fəwŋ˧˧ fuŋ˧˧ ɓawŋ˧˥ ɓuəŋ˧˧ ɓɨŋ˧˧ɓawŋ˨˩ ɓəwŋ˨˩ ɓuŋ˨˩ ɓəŋ˨˩ fəwŋ˨˩ fuŋ˨˩ ɓawŋ˧˧ ɓuəŋ˨˩ ɓɨŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓawŋ˧˧ ɓəwŋ˧˧ ɓuŋ˧˧ ɓəŋ˧˧ fəwŋ˧˧ fuŋ˧˧ ɓawŋ˧˥ ɓuəŋ˧˧ ɓɨŋ˧˧ɓawŋ˧˧ ɓəwŋ˧˧ ɓuŋ˧˧ ɓəŋ˧˧ fəwŋ˧˧ fuŋ˧˧ ɓawŋ˧˥˧ ɓuəŋ˧˧ ɓɨŋ˧˧