Bước tới nội dung

add

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

add

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Động từ[sửa]

add /ˈæd/

  1. (Thường) + up, together) cộng.
  2. Thêm vào, làm tăng thêm.
    add some more hot water to your tea — cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh
    music added to our joy — âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta
  3. Nói thêm.
    he added that — anh ta nói thêm rằng
  4. (+ in) Kế vào, tính vào, gộp vào.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]