aim

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

aim (số nhiều aims) /ˈeɪm/

 1. Sự nhắm.
  to take aim — nhắm, nhắm bắn
 2. Đích (để nhắm bắn).
 3. Mục đích, mục tiêu, ý định.
  to miss one's aim — bắn trật đích; không đạt mục đích
  to attain one's aim — đạt mục đích

Ngoại động từ[sửa]

aim ngoại động từ /ˈeɪm/

 1. Nhắm, chĩa.
  to aim one's gun at the enemy — chĩa súng vào quân thù, nhắm bắn quân thù
  this measure was aimed at him — biện pháp đó là để nhắm chống lại hắn, biện pháp đó chống vào hắn
 2. Giáng, nện, ném.
  to aim a stone at somebody — ném một cục đá vào ai
  to aim a blow at somebody — giáng cho ai một quả đấm
 3. Hướng vào, tập trung vào, xoáy vào.
  to aim one's efforts at something — hướng mọi cố gắng vào việc gì

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

aim nội động từ /ˈeɪm/

 1. Nhắm.
  to aim at somebody — nhắm vào ai; nhắm bắn ai
 2. Nhắm mục đích, có ý định, ngấp nghé, mong mỏi.
  to aim higher — nhắm một cái gì cao hơn, mong mỏi cái gì cao hơn
 3. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Định, cố gắng.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]