appeler

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

appeler ngoại động từ /a.ple/

 1. Gọi.
  Appeler de loin — gọi từ xa
  Appeler au secours — kêu cứu
  On vous appelle au téléphone — có người gọi anh ở dây nói
 2. Gọi là.
  C’est ce qu’on appelle une idiotie! — Đó là cái mà người ta gọi là điều ngốc!
  Appeler les choses par leur nom — gọi đích danh sự vật (chứ không nói nhẹ đi)
 3. Gọi (đến), mời (đến); gọi tòng quân; gọi ra tòa.
  Appeler le médecin — mời thầy thuốc
  Appeler un taxi — gọi xe taxi đến
  Appeler qqn en témoignage — gọi ra tòa làm chứng
  Appeler sous les drapeaux — gọi nhập ngũ, gọi tòng quân
 4. Gọi tên, đặt tên.
  Ils appelleront leur prochaine fille Hoa — họ sẽ đặt tên cho con gái sắp đẻ của họ là Hoa
 5. Cử.
  Appeler quelqu'un à un poste — cử ai vào một chức vụ
 6. Đòi hỏi.
  Une question qui appelle toute notre attention — một vấn đề đòi hỏi ta phải toàn tâm chú ý
 7. Khiến cho đáng, làm cho có đủ tư cách.
  Ces qualités l’appellent à ce poste — những đức tính đó khiến cho anh ta đáng giữ chức vụ ấy
 8. (Từ cũ, nghĩa cũ) Thách (đấu gươm... ).

appeler nội động từ /a.ple/

 1. (Appeler d'un jugement) Chống án.
  en appeler à — phó thác vào
  J'en appelle à votre perspicacité — tôi phó thác vào sự sáng suốt của ngài

Chia động từ[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]