Bước tới nội dung

tư cách

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ kajk˧˥˧˥ ka̰t˩˧˧˧ kat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ kajk˩˩˧˥˧ ka̰jk˩˧

Danh từ[sửa]

tư cách

 1. Cách ăn ở, cư xử, biểu hiện phẩm chất đạo đức của một người.
  Người đứng đắn, có tư cách.
  Tư cách hèn hạ.
 2. Toàn bộ nói chung những yêu cầu/điều kiện/phẩm chất/quyền hạn đối với một cá nhân để có thể được công nhận ở một vị trí, thực hiện một chức năng xã hội nào đó.
  Có giấy uỷ nhiệm, nên có đủ tư cách thay mặt cho giám đốc xí nghiệp.
  Kiểm tra tư cách đại biểu.
 3. Một mặt nào đó trong các mặt chức năng, cương vị, vị trí của một người, một sự vật.
  Phát biểu ý kiến với tư cách cá nhân.
  Nghiên cứu từ với tư cách là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ.

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]