beg

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Động từ[sửa]

beg /ˈbɛɡ/

  1. Ăn xin, xin.
    to beg a meal — xin một bữa ăn
  2. Cầu xin; đề nghi thiết tha, khẩn cầu.
  3. Xin trân trọng (trong thư giao dịch).
    I beg to inform you — tôi xin trân trọng báo tin để ngài rõ
    I beg to differ — xin phép cho tôi có ý kiến khác
  4. Đứng lên hai chân sau (chó chầu ăn).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]